Najbliższą audycję w środę,
o godzinie 18:00
Poprowadzi Lenka
coś dla ucha i dla duszy