Najbliższą audycję w piątek,
o godzinie 18:00
Poprowadzi Jowita
muzyczne perelk