Najbliższą audycję dziś, o godzinie 19:00
Poprowadzi Basia Blanka
Wieczór wspomnień :))