Najbliższą audycję dziś, o godzinie 19:00
Poprowadzi Red. Basia Blanka