Mała: POGODNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!PEŁNYCH WIARY,NADZIEI I MIŁOŚCI!RADOSNEGO WIOSENNEGO NASTROJU,SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ ŻYCZY WSZYSTKIM    •    *****: Cudownego Nowego Roku! Niech ten 2024 rok przyniesie Wam mnstwo sukcesw, inspiracji ipi?knych momentw sp?dzonych zrodzin? iprzyjaci?mi. Niech b?dzie to czas pe?en u?miechu, zdrowia ispe?nienia marze?!Tego wszystkim ?yczy EKIPA Radia Koralowego...    •    Ma?a: Niech ?wi?ta Bo?ego Narodzenia przypomn? nam o istocie ?ycia mi?o?ci, rodzinnym cieple i bezinteresownej dobroci. ?ycz? Ci, aby? do?wiadczy?/a tych warto?ci w pe?ni i znalaz?/a w nich prawdziwe szcz??cie. Weso?ych ?wi?t!    •    Figlareczka1_Gosia: Niech magiczna moc ?wi?t Bo?ego Narodzenia nape?ni Wasze serca rado?ci?, spokojem i mi?o?ci?.    •    EKIPA RADIA : Niech Czas Bo?ego Narodzenia nie tylko na ?wi?ta nas zmienia Niech na sta?e w naszych sercach ?yczliwo?? zago?ci Niech ?wi?ta b?d? spokojne, zdrowe i pe?ne rado?ci!    •    Ekipa Radia : Nowemu ?yczymy du?o rado?ci, spe?nienia marze? i satysfakcji z ka?dego dnia. Mi?o?ci, sukcesw i zdrowia.Niech ka?dy dzie? przynosi Ci u?miech i satysfakcj?. Niech Twj ka?dy dzie? b?dzie wype?niony ?miechem, rado?ci? i wyj?tkowymi lud?mi.    •    EKIPA RADIA KORALOWE: Dla Beatki od Ekipy radia koralowego. Sto buziakw, ?ycze? tysi?c, wszystkie szczere mog? przysi?c! Wysy?am do Ciebie z tej przyczyny, ?e dzi? Twoje imieniny . Niech Ci zawsze szcz??cie sprzyja, pech z daleka Ci? omija. ?yj nam w zdrowiu a? sto lat, niech Ci? kocha ca?y ?wiat!    •    Ekipa radia koralowe: KOCHANA LUCYNKO.TWJ SMUTEK JEST NASZYM SMUTKIEM.EKIPA RADIA KORALOWEGO SK?AD KONDOLENCJE TOBIE I TWOJEJ RODZINIE.DZIELIMY SI? Z TOB? W SMUTKU ...    •    Jadwiga: 9lat Radia.Koralowe radio za?o?y? Nasz Roman,cz?owiek orkiestra rzadko kto mu sprosta,piosenki do swojego repertuaru w?o?y?.W mro?ny czy letni czas gra nam ?e cho cho,,,Wi?c s?uchamy radia od rana do p?nej nocy Wszyscy dalsi i blizsi.A gdy ju? blady ksi??yc ?egluje niczym amor po niebie- wtedy te? gra nam Nasze radio wspania?e.Zakochani i samotni wzdychaj? do nutek co p?yn? z serca do serc wprost.Dusza spragniona ma balsam co koi i raduje w ko?o jest weso?o.Muzyka i taniec dotyka dna duszy.Taniec i ruch samo zdrowie ,sprawd? to sam kole?anko i kolego.Docenisz to na pewno gdy pos?uchasz radia koralowego,ja to wiem na pewno. A Wszyscy co pracuj? na Naszym radyjku niech si? czuj? przez Nas s?uchaczy wyr?nieni.Dzi?kuj?    •    Ma?a: NAJLEPSZE ?YCZENIA BARBRKOWE DLA BARBARY I GRNIKA OD ca?ej za?ogi RADIA KORALOWEGO    •    Ma?a i ekipa radia: DLA NASZEGO PREZENTERA ANDRZEJA PRZESY?AMY IMIENINOWE ?YCZENIA..Andrzeju, Andrzeju, Dziewcz?t dobrodzieju, Wol? swoj? oka?, Najmilszego poka?. Wszystkiego najlepszego w ten andrzejkowy wieczr Ci ?yczymy..    •    MA?A: ZA ZDROWIE ANDRZEJA _NALEWAMY WINA ZA ZDROWOE MI?O?CI WSZYSTKICH****POZDRAWIAMY WSZYSTKICH ANDRZEJW    •    ********: Cytat:WSZYSTKO CZEGO PRAGNIESZ ,ZNAJDUJE SI? PO DRUGIEJ STRONIE STRACHU.......https://youtu.be/J36z7AnhvOM?si=nITJKw1_k4ol9Qiz    •    *******: https://youtu.be/ejgNbUzHGPE?si=iTLgHua1AIp4-eYO    •    Ma?a: WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA M?SZCZYZN... ?YCZY CA?Y ZESP? RADIA KORALOWEGO    •    SZEFOSTWO I CA?Y TIM: 1 LISTOPADA RADIO KORALOWE ?YCZY WSZYSTKIM DNIA PE?NEGO REFLEKSJI I ZADUMY NAD ?YCIEM I PRZEMIJANI    •    Figlareczka1_Gosia: PI?KNIE DZI?KUJE WSZYSTKIM ZA PAMI?? I ?YCZENIA IMIENINOWE W MOIM KIERUNKU . .GRA?CE ZA JEJ PI?KN? AUDYCJE IMIENINOW? .DZI?KUJE Z CA?EGO SERCA....    •    S?uchaczka: Z okazji Dnia Ch?opaka Andrzejku drogi przyjmij ?yczenia:sukcesw, mi?o?ci, marze? spe?nienia.Rado?ci na co dzie?, k?opotw ma?o, oby wygrywa? si? zawsze da?o.Z okazji Dnia Ch?opaka ?ycz? Ci, ?eby? by? zawsze sob? bo jeste? SUPER.    •    ????: Z OKAZJI DNIA CH?OPAKA,DAJEMY CI DZISIAJ SWE ?YCZENIA,NIECH SI? TWE ?YCIE, NA LEPSZE ZMIENIA. WIELU PRZYJACI?,MNSTWO MI?O?CI ,LUDZKIEJ PRZYJA?NI I ?YCZLIWOSCI. SK?ADA EKIPA RADIA KORALOWEGO.    •    Krzy?: POKORA I DELIKATNO?? NIE S? CNOTAMI LUDZI S?ABYCH ,LECZ MOCNYCH KTRZY NIE POTRZEBUJ? ?LE TRAKTOWA? INNYCH,BY CZU? SI? WA?NYMI..    •